SEMPOZYUMA DAVET

 

Değerli Bilim İnsanları ve Sektör Temsilcileri,

Artık geleneksel bir etkinlik haline gelmiş olan Deniz Turizmi Sempozyumu’nun dördüncüsü,  23-24 Şubat 2018 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü ve Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi ev sahipliğinde İzmir’de gerçekleşecektir.

4. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu’nun amacı; her geçen gün önemi artan ve çeşitli araştırmalara konu olan, Türkiye’nin doğal kaynaklarının birer ürüne dönüştüğü deniz turizminin geçmişini, bugününü ve geleceğini mercek altına almak, artıları ve eksileri ile tartışarak olası sorunların çözümüne dair alternatif önerileri hep birlikte değerlendirebilmek ve mevcut fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenin yollarını yine hep birlikte aramaktır.

Bu değerlendirmeyi ise, son yıllarda deniz turizminde makro (küresel) ve mikro (ulusal) anlamda gözlemlenen gelişmeleri ve uygulamaları incelemeyi ve bunların Türkiye üzerindeki etkilerini tartışmayı tercih ettik. Bu çerçevede 2018 yılında gerçekleşecek olan sempozyumumuzu “Küresel Eğilimler -Yerel Etkiler” teması üzerine kurduk.

Bu amaç ile hareket ettiğimiz Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu artık bir gelenek haline gelmiştir. Bu bağlamda iki yılda bir sektörün önde gelen söz sahipleri ile araştırmalarını deniz turizmi ekseninde gerçekleştiren akademisyenler ile buluşmaktayız. Ev sahipliğini büyük bir onurla yaptığımız 4. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu’nun sizlerin katılımı ile değer kazanacağı şüphesiz. 23-24 Şubat 2018 tarihleri arasında yeniden birlikte olmayı arzu ediyoruz.

 

Bilim Kurulu Eşbaşkanları

Prof. Dr. Durmuş Ali DEVECİ                                                                     Prof. Dr. Metin KOZAK                                                       Prof. Dr. Ebru GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN

 

 

Önemli Duyuru: Sempozyumda kabul edilen tüm bildirilerin tam metinleri(proceeding) elektronik kitap olarak ve kabul edilen bildiriler arasından seçilen bildiriler ise ayrıca
sempozyumu destekleyen Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi‘nde hakem süreci tamamlandıktan sonra 2017-2018 yılları içerisinde ücretsiz olarak yayınlanacaktır.

 

SEMPOZYUMA DESTEK VEREN KURUMLAR